Novinky

Průzkum spokojenosti uživatelů malé knihovny

16.09.2015 16:35
  Vážení čtenáři, Obecní knihovna v Korytné spustila od 1.9. 2015 anketu na hodnocení svých služeb. On-line dotazník je dostupný na adrese https://goo.gl/forms/v1xZL37x0t Věnujte prosím vyplnění dotazníku chvilku času. Průzkum je anonymní, vítány jsou všechny názory. Výsledky ankety budou...

Beseda o Itálii 3.9.2015

16.09.2015 16:24
Na členské schůži ZO SPCCH v Korytné, která se uskutečnila 3.9.2015 v prostorách místní knihovny, proběhla beseda o Itálii. Červnového zájezdu do jižní Itálie, který organizoval OV této organizace se účastnilo 14 místních členů. Ostatní přítomní si vyprávěním a prohlídkou fotografií přiblížili Řím,...

Podvečer s Andersenem 27.3.2015

05.04.2015 17:16
V pátek 27. března se konal celorepublikový projekt Noc s Andersenem. Je to akce knihoven na podporu dětského čtenářství, při níž děti nocují v knihovnách u příležitosti výročí narození dánského pohádkáře, Hanse Christiana Andersena, které připadá na 2. dubna, kdy je od roku 1967 vyhlášen i...

Beseda k 70. výročí osvobození

05.04.2015 08:33
V prvních květnových dnech si připomene svět 70. výročí ukončení II. světové války, která až dosud nemá svým rozsahem a urputností bojů obdoby. Pro naši vesnici je velmi významným dnem 26. duben. Tohoto dne roku 1945 byla naše vesnice osvobozena od nacistické krutovlády. Boje, které...

Dnes si připomínáme výročí narození Jana Amose Komenského

28.03.2015 10:29
Den učitelů je den vyhlášený k poctě učitelů. Celosvětově se slaví 5. října. V České republice je určen na 28. března, kdy je výročí narození Jana Amose Komenského. V tento den se každoročně vyhlašují výsledky ankety Zlatý Ámos. V roce 2011 ministerstvo školství oznámilo, že chce, aby se...
Záznamy: 16 - 20 ze 30
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Fotogalerie: Novinky

Tato fotogalerie je prázdná.